Házasságkötés

Házasságkötés


Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú magyar állampolgár házasságot köthet.
A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni.

A házasulandók a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél.
Az esküvő az ország bármely házasságkötő termében megköthető nincs lakóhelyi megkötöttség.

A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni.
Házasságkötések száma

A házasságkötések száma napjainkra az 1950-es évek több mint évi 100 ezres átlagához képest kevesebb, mint a felére, 42 000-re csökkent. A csökkenés a 70-es évekbeli csúcshoz képest már a 80-as években megindult, de az igazán látványos zuhanás a 1998-as évtől figyelhető meg.

2008-ban mintegy 42 ezer házasságkötésre került sor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint. A 2007-es évhez képest a házasságkötések száma nem változott.


Házasság nélküli együttélések

Hazánkban a házasság népszerűsége csökkenést mutat, az élettársi kapcsolat megítélése, elfogadottsága sokat változott. Bár emelkedő tendenciát mutat, de Magyarországon még ma is alacsony az élettársi kapcsolatok száma és aránya a nyugat-európai országokhoz képest.

Régebben bizonyos jogi tényezők és a társadalom értékítélete nem tartotta helyesnek a házasság nélküli együttélést. Azonban mára az élettársi kapcsolat fokozatosan elfogadott párkapcsolattá válik a házasságot még nem kötött fiatalok esetében is.


Házasságkötés külföldön

A külföldi országok jogszabályai általában előírják a magyar állampolgárok házasságkötéséhez az un. házasságkötési tanúsítvány bemutatását. A hatóság előtt ezzel a tanúsítvánnyal kell igazolnia, hogy házasságkötésének a magyar jog szerint törvényes akadálya nincs.

A tanúsítvány kiadása iránti kérelmet a házasulandó a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye, érvényes bejelentett lakcím hiányában pedig az utolsó bejelentett lakcíme szerint illetékes anyakönyvvezetőnél nyújthatja be.

Amennyiben a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van, a tanúsítvány kiállítását a magyar konzuli tisztviselőnél kérelmezheti.
Adatvédelem